top of page

בית פרטי מושב שרונה

שיפוץ יסודי של בית במושב בגליל לאחר הרבה זמן שלא קיבל תשומת לב. קירות נשברו וחללים נפתחו והתגלה בית חדש מאופיין ומפנק.

20220210_121839.jpg
20220210_125841.jpg
20220210_121407.jpg
20220210_130324.jpg
20220210_130346.jpg
20220210_125422.jpg
20220210_123706.jpg
bottom of page